Veteriner Fakültesi

KOMİSYONLAR

İHALE VE SATIN ALMA KOMİSYONU
Prof. Dr. Bülent POLAT – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN
Kenan AKSAK – Bil. İşl.
MUAYENE VE HURDAYA AYIRMA KOMİSYONU
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Gülşah ÇANAKÇI ADIGÜZEL
Prof. Dr. Özgür KAYNAR
Cengiz ÇİPLAK – Ayniyat Saymanı
DÖNER SERMAYE KOMİSYONU
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM- Dekan (Başkan)
Prof. Dr. Bülent POLAT
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL
Cemal AKBAŞ – Fakülte Sekreteri V.
Cengiz ÇİPLAK – Ayniyat Saymanı
Kenan AKSAK- Bil. İşl.
MEZUNLARLA İLİŞKİLER VE MESLEKİ BİLGİLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK
Doç. Dr. Serdar ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ
HAYVAN REFAHI KOMİSYONU
Prof. Dr. Nilüfer SABUNCUOĞLU ÇOBAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Nergis ULAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Emre ARSLANBAŞ
Arş. Gör. Damla Tuğçe OKUR (Raportör)
ENGELLİLERE DESTEK KOMİSYONU
Prof. Dr. İbrahim BALKAYA (Başkan)
Prof. Dr. Mesut Bünyamin HALICI
Doç. Dr. Seçkin ÖZKANLAR
Dr. Öğr. Üyesi Demet ÇELEBİ
Dr. Öğr. Üyesi Semin GEDİKLİ
Arş. Gör. Vefa TOHUMCU (Raportör)
ENFEKSİYON VE BİYOGÜVENLİK KONTROL KOMİSYONU
Prof. Dr. Hamza AVCIOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Kübra Asena TERİM KAPAKİN
Doç. Dr. Seyda CENGİZ
Doç. Dr. Hakan AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Selim ÇOMAKLI
Arş. Gör. Rıdvan KİRMAN (Raportör)
EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Armağan ÇOLAK
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal ADIGÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Sevda URÇAR GELEN
Dr. Öğr. Üyesi Sefa KÜÇÜKLER
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZENTÜRK
Mehmet İZCİ (Raportör)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ EDİTÖRLER KURULU
Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ (Baş Editör)
Prof. Dr. Ekrem LAÇİN (İstatistik Editörü)
Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan ŞENOCAK (Dil Editörü)
Doç. Dr. Serkan YILDIRIM (Editör Yardımcısı)
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL (Editör Yardımcısı)
Doç. Dr. Hakan AYDIN (Editör Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ (Editör Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal ADIGÜZEL (Editör Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZENTÜRK (Editör Yardımcısı)
STAJ KOMİSYONU
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK
Doç. Dr. Başak HANEDAN
Doç. Dr. Fatih YILDIRIM
Arş. Gör. Cihan ÖZ
Arş. Gör. Mehmet Ali YÖRÜK
BURS KOMİSYONU
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Dursunali ÇINAR
Doç. Dr. Serkan YILDIRIM
SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERSÖZ (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ömer ELTAS
Arş. Gör. Rıdvan KİRMAN
YILLIK HAZIRLAMA, TEKNİK VE SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM
Doç. Dr. Fatih YILDIRIM
Dr. Arş. Gör. Ömer AYDIN
ERASMUS ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİM KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Armağan HAYIRLI (Başkan)
Prof. Dr. Özgür KAYNAR
Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Esin GÜVEN
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Hülya BALKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Demet ÇELEBİ
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Ekrem LAÇİN
Prof. Dr. Mehmet GÜL
DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
Prof. Dr. Armağan HAYIRLI (Başkan)
Prof. Dr. Hamza AVCIOĞLU
Prof. Dr. Esin GÜVEN
KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL (Başkan)
Arş. Gör. Muzaffer AKYÜZ
Arş. Gör. İsmail BOLAT
Arş. Gör. Samet TEKİN
Arş. Gör. Damla Tuğçe OKUR
Arş. Gör. Muhammed Sertaç EROĞLU
BOLOGNA SÜRESİ ÇALIŞMALARI KOMİSYONU
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM – Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı (Başkan)
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL – Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Bülent POLAT – Klinik Bilimler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR – Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ziya Gökalp CEYLAN – Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet GÜL – Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İbrahim BALKAYA – BEK Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ PROJE OFİSİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Armağan ÇOLAK (Başkan)
Prof. Dr. Ekrem LAÇİN
Prof. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR
Prof. Dr. Gülşah ÇANAKÇI ADIGÜZEL
Doç. Dr. Seyda CENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi Nergis ULAŞ
PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYAN OFİSİ FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Armağan ÇOLAK
AKADEMİK KRİTER DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR (Başkan)
Doç. Dr. Başak HANEDAN
Doç. Dr. Güler YENİCE
HAYVAN HASTANESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ (Başhekim)
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DEĞİRMENÇAY (Başhekim Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Sıtkıcan OKUR (Başhekim Yardımcısı)
Prof. Dr. Bülent POLAT – (İlgili Dekan Yardımcısı)
Doç. Dr. Başak HANEDAN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Temsilcisi)
Doç. Dr. Mehmet CENGİZ (Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Temsilcisi)
Doç. Dr. Ali Doğan ÖMÜR (Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERSÖZ (Cerrahi Anabilim Dalı Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Selim ÇOMAKLI (Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Sorumlusu)
Cengiz ÇİPLAK – Hayvan Hastanesi Müdürü V.
HAYVAN HASTANESİ HASTA RAPORLAMA KOMİSYONU
Asil Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Bülent POLAT – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ
Doç. Dr. Ali Doğan ÖMÜR
Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan ŞENOCAK
Yedek Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Armağan ÇOLAK
Doç. Dr. Başak HANEDAN
Dr. Öğr. Üyesi Sıtkıcan OKUR
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONLARI
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM (Başkan)
Doç. Dr. Serkan YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Selim ÇOMAKLI
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR (Başkan)
Prof. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Sefa KÜÇÜKLER
Klinik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Bülent POLAT (Başkan)
Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ
Doç. Dr. Mehmet CENGİZ
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Prof. Dr. Mehmet GÜL (Başkan)
Prof. Dr. Armağan HAYIRLI
Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Prof. Dr. Ziya Gökalp CEYLAN (Başkan)
Prof. Dr. Mustafa ATASEVER
Prof. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER
TASARRUF TEDBİRLERİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM – Dekan (Başkan)
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL – Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ – Hayvan Hastanesi Başhekimi
Dr. Öğr. Üyesi Selim ÇOMAKLI – Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Koordinatörü
Cemal AKBAŞ – Fakülte Sekreteri V.
TIBBİ VE KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Bülent POLAT – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Doç. Dr. Hülya BALKAYA (Temel Bilimler Bölümü Sorumlusu)
Doç. Dr. Seyda CENGİZ (Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Sorumlusu)
Doç. Dr. Başak HANEDAN (Klinik Bilimler Bölümü Sorumlusu)
Doç. Dr. Güler YENİCE (Zootekni ve Hayvan Besleme Bilimler Bölümü Sorumlusu)
Dr. Öğr. Üyesi Sevda URÇAR GELEN (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Sorumlusu)
Dr. Öğr. Üyesi Selim ÇOMAKLI (Tıbbi Atık İrtibat sorumlusu)
Dr. Öğr. Üyesi Emre ARSLANBAŞ (Tehlikeli Atık İrtibat Sorumlusu)
Cemal AKBAŞ – Fakülte Sekreteri V.
Cengiz ÇİPLAK – Hayvan Hastanesi Müdürü V.
Araştırmacı Talet ÇİFTÇİ
Mehmet Nuri AKÇELİK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL – Dekan Yardımcısı (İşveren Vekili) – Başkan
Doç. Dr. Zülküf KAYA (İşyeri Hekimi)
Emre KAYA (C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)
Prof. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Temsilcisi)
Doç. Dr. Serdar ALTUN (Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Semin GEDİKLİ (Temel bilimler Bölüm Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ (Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERSÖZ (Klinik Bilimler Bölüm Temsilcisi)
Cemal AKBAŞ – Fakülte Sekreteri V.
Cengiz ÇİPLAK – Hastane Müdürü V.
Halil İKİNCİ – Sağlık Teknikeri
Memet Nuri AKÇELİK – Çalışan Temsilcisi
Araştırmacı Talet ÇİFTÇİ – Kurul Sekreteri
VETERİNER FAKÜLTESİ BİRİM ETİK KURULU KOMİSYONU
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM (Başkan)
Prof. Dr. Nilüfer SABUNCUOĞLU ÇOBAN
Prof. Dr. Gülşah ÇANAKÇI ADIGÜZEL
Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR
Prof. Dr. Armağan ÇOLAK
AKREDİTASYON KOMİSYONU (ULUSAL VE ULUSLARARASI)
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM (Dekan / Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL (Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. Ahmet YILDIZ
Prof. Dr. Armağan HAYIRLI
Prof. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR
Prof. Dr. Özgür KAYNAR
Doç. Dr. Mehmet CENGİZ
Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN
Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan ŞENOCAK
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal ADIGÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Sefa KÜÇÜKLER
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZENTÜRK
Dr. Araş. Gör. Kerim Emre YANAR (Raportör)
Araş. Gör. Cihan ÖZ (Raportör)
Araş. Gör. Soner UYSAL (Raportör)
Cemal AKBAŞ – Fakülte Sekreteri V.
Cengiz ÇİPLAK – Hayvan Hastanesi Müdürü V.
Mehmet KOCA – Şef
Vet. Hekim Ahmet Çağrı BİRDAL (Erzurum Veteriner Hekimler Oda Başkanı)
Zahit Taha VURGUN (Öğrenci Temsilcisi)
ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Bülent POLAT – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL
YABANCI UYRUKLU İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM – Dekan (Başkan)
Prof. Dr. Bülent POLAT
Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Bülent POLAT – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ
Prof. Dr. Halit İMİK
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL
Cemal AKBAŞ – Fakülte Sekreteri V.
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL – Dekan Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Ömer ÇOBAN
Prof. Dr. Gülşah ÇANAKÇI ADIGÜZEL
Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM
Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN
Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan ŞENOCAK
Cemal AKBAŞ – Fakülte Sekreteri V.
Recep Berk ÇEVİRME – 4. Sınıf Öğrencisi Temsilcisi
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU
Prof. Dr. Ekrem LAÇİN (Başkan)
Prof. Dr. Armağan ÇOLAK
Prof. Dr. İbrahim BALKAYA
Prof. Dr. Mehmet Fatih KANDEMİR
Prof. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER
Mehmet KOCA – Şef
GEZİCİ KLİNİK KOMİSYONU
Prof. Dr. Bülent POLAT (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet GÜL
Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ
Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ
Doç. Dr. Ali Doğan ÖMÜR
MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (EĞİTİM-ÖĞRETİM ve HASTANE
HİZMETLERİ)
Prof. Dr. Bülent POLAT (Başkan)
Doç. Dr. Emin ŞENGÜL
Doç. Dr. Mehmet CENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal ADIGÜZEL
Arş. Gör. Dr. Ömer ELTAŞ
Arş. Gör. Emre YILMAZ
Arş. Gör. Soner UYSAL
Arş. Gör. Cihaz ÖZ