Alman Dili ve Edebiyatı

“YABANCI DİLİN ÖNEMİ VE AKADEMİK İŞLEYİŞİ” ADLI SEMİNER

Erzurum Lisesinin yabancı dil öğrencilerine yabancı dilin önemi ve akademik işleyişi hakkında bilgiler vermek amacı ile GERMANİSTİK Kulübü yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN ile Arş. Gör. Kübra ÇAVUŞ, zihinlerindeki soru işaretlerini mümkün olduğunca cevaplamak mevcut kaygılarını örneklendirerek en aza indirgemek için seminer düzenlenmiştir. Öğrencilere yabancı dillerin önemi aktarıldı. İngilizce ve Almancanın dünya ve Türkiye açısından öneminden bahsedildi. Yabancı dillerin ve özellikle Almancanın akademik işleyişi hakkında bilgiler verildi. Başta semineri sunan Arş. Gör. Kübra ÇAVUŞ olmak üzere GERMANİSTİK Kulübü başkan ve üyeleri de yabancı dil konusundaki deneyimlerini ve önerilerini sundu. Semineri desteklemek maksadıyla bir sunum dosyası da öğrencilerle paylaşıldı.

Oryantasyon Programı