Alman Dili ve Edebiyatı

KORPUSGERMANISTIK

Korpusgermanistik Dergisi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün yayınıdır. Elektronik ortamda yayımlanan Korpusgermanistik, uluslararası hakemli bir dergi olarak 2022 yılında yayım hayatına başlamıştır. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde yayımlanan dergi, Bahar ve Güz sayıları (Hazıran – Aralık) olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. Korpusgermanistik’te yayımlanan yazılara https://dergipark.org.tr/tr/pub/korpus adresinden ücretsiz olarak ulaşılmaktadadır.

S. Yazı İşleri Müdürü: Prof. Dr. Ahmet SARI (Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Baş Editör: Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN (Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Editörler: Doç. Dr. Şenay KAYĞIN (Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

                  Arş. Gör. Kübra ÇAVUŞ (Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Oryantasyon Programı