Alman Dili ve Edebiyatı

Öğrenci İşleri Komisyonu

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrenci İlişkileri Komisyonu: 

  • Prof. Dr. Ahmet SARI (Başkan)
  • Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN
  • Arş. Gör. Kübra ÇAVUŞ

Oryantasyon Programı