Alman Dili ve Edebiyatı

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: 

  • Prof. Dr. Ahmet SARI (Başkan)
  • Prof. Dr. Gürsel UYANIK
  • Öğr. Gör. Fatih GÜLER
  • Arş. Gör. Kübra ÇAVUŞ

Oryantasyon Programı