Alman Dili ve Edebiyatı

Öğrenci Külüpleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

GERMANİSTİK KULÜP 

 

1)Kulübün Adı:

Alman Dili ve Edebiyatı Germanistik Kulübü

2) Amacı:

Kulübümüzün amacı; bölüm öğrencilerinin ders dışı zamanlarında bilimsel, mesleki, sportif, edebi, kültürel, sosyal, sanatsal ve bölümle ilgili; plan ve program çerçevesinde etkin bir şekilde rol almasını sağlayacak faaliyetler yürütmektir.

3) Çalışma Şekli ve Alanları:

Sosyal anlamda yapılan etkinliklerimiz (panel, konferans, sempozyum, seminer, gezi,  sosyal ve kültürel aktiviteler vs.)  etkinliğin türüne göre yapılan toplantılarla şekil almaktadır.

4) Kurucuları:

Mevlüt Baki Tapan ve Hakan Gürbüz

5) Üyelik:

Gönüllülük esasına göre yapılan toplantılarla yahut OBS üzerinden kulübe yapılan başvurularla üye olunmaktadır.

6) Üye Olma:

Üniversitede eğitim-öğretim gören, hiçbir ücret talep etmeden her türlü aktivitede gönüllü olarak çalışmak isteyen her öğrenci dolduracağı başvuru formuna göre değerlendirilerek kabul edilir.

7) Üye Hakları:

Her üye birden fazla kulübe üye olabilir ancak yönetim kurulunda görev alamaz.

8) Üyelikten Çıkma:

Her üye kendi hür iradesiyle üyelikten çıkabilir.

9) Üyelikten Çıkarılma:

Kulüp içerisinde uygunsuz hareketlerde bulunan, kulüp adına faydalı işlerde bulunmayan, Kulüp esaslarına aykırı olan ve yapılan etkinliklerde etkin olmayan her birey üyelikten çıkarılabilir.

10) Kulüp Yönetim Organları:

Kulüp Danışmanı, Kulüp Başkan ve Başkan yardımcıları, Kulüp Üyeleri


11) Genel Kurul:

Kulübe kayıtlı tüm öğrenci üyelerden oluşur.

12) Toplantı Zamanı:

Toplantılar iki haftada bir düzenlenir.

13) Çağrı usulü:

Afişler ve davetiyelerle çağrı usulü gerçekleştirilir.

14) Toplantı Yeri:

Edebiyat fakültesinde uygun görülen sınıflarda veya kütüphane de toplantı yapılır.

15) Toplantı Yeter Sayısı:

Kurul Üyelerinin katılımıyla oluşan sayıdır. En az beş kişidir.

16) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Her yıl, Kulüp Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek. Kulüp Yönetim Kurulu’nun raporlarını görüşmek, onaylamak ve Kulüp yönetim Kurulu’na sunmak. Gerektiği yerde öğrenci kulübü ile ilgili kararları almak.

17) Genel Kurul Sonuçları Bildirimi:

Sonuçlar belgelenerek sunulur.

18) Toplantı Yeter Sayısı:

Kurul Üyelerinin katılımıyla oluşan sayıdır.

19) Yönetim Kurulu ve Görevleri:

Üniversite kapsamında ve dışında kulübü temsil etmek veya uygun görüldüğü takdirde kulüp üyelerine yetki vermek. Kulübün yıllık çalışma ve programını hazırlamak ve uygulamak. Gerekirse çalışma esaslarında değişiklikler yapmak. Genel kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek. Kulüp içerisindeki her türlü kararda etkin bir şekilde rol almak.

20) Kulüp Defteri:

Kulüp adına yapılan etkinliklerde tüm maddi gelir ve giderlerin kaydedildiği defter.

21) Geçici Yönetim Kurulu:

Akademik yıl içerisinde belirlenen Yönetim Kurulu dışında Geçici Yönetim Kurulu yoktur.

22) Etkinlik Yoklaması ve Görev Alımı

Kulüp yönetimi dâhil bütün üyelerin Etkinlik yoklamasında iki defa yok yazılırsa bir sonraki etkinlikte görev alamayacaktır.


Yönetim Kurulu:

Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN
Başkan: Nurdoğan ERTAŞ
Başkan Yardımcıları:
1.Ayşe DÜNDAR
2.Yağmur SUAŞAN
Yazman:
Sude ÖZTÜRK
Sayman: Uğur AYDIN
Yönetim Kurulu Üyeleri:

1.Sude AYDIN

2.Fatma Karasoy

3.Sıla DİLER