Alman Dili ve Edebiyatı

Öğrenci Külüpleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

GERMANİSTİK KULÜP 

 

1)Kulübün Adı:

Alman Dili ve Edebiyatı Germanistik Kulübü

2) Amacı:

Kulübümüzün amacı; bölüm öğrencilerinin ders dışı zamanlarında bilimsel, mesleki, sportif, edebi, kültürel, sosyal, sanatsal ve bölümle ilgili; plan ve program çerçevesinde etkin bir şekilde rol almasını sağlayacak faaliyetler yürütmektir.

3) Çalışma Şekli ve Alanları:

Sosyal anlamda yapılan etkinliklerimiz (panel, konferans, sempozyum, seminer, gezi,  sosyal ve kültürel aktiviteler vs.)  etkinliğin türüne göre yapılan toplantılarla şekil almaktadır.

4) Kurucuları:

Mevlüt Baki Tapan ve Hakan Gürbüz

5) Üyelik:

Gönüllülük esasına göre yapılan toplantılarla yahut OBS üzerinden kulübe yapılan başvurularla üye olunmaktadır.

6) Üye Olma:

Üniversitede eğitim-öğretim gören, hiçbir ücret talep etmeden her türlü aktivitede gönüllü olarak çalışmak isteyen her öğrenci dolduracağı başvuru formuna göre değerlendirilerek kabul edilir.

7) Üye Hakları:

Her üye birden fazla kulübe üye olabilir ancak yönetim kurulunda görev alamaz.

8) Üyelikten Çıkma:

Her üye kendi hür iradesiyle üyelikten çıkabilir.

9) Üyelikten Çıkarılma:

Kulüp içerisinde uygunsuz hareketlerde bulunan, kulüp adına faydalı işlerde bulunmayan, Kulüp esaslarına aykırı olan ve yapılan etkinliklerde etkin olmayan her birey üyelikten çıkarılabilir.

10) Kulüp Yönetim Organları:

Kulüp Danışmanı, Kulüp Başkan ve Başkan yardımcıları, Kulüp Üyeleri


11) Genel Kurul:

Kulübe kayıtlı tüm öğrenci üyelerden oluşur.

12) Toplantı Zamanı:

Toplantılar iki haftada bir düzenlenir.

13) Çağrı usulü:

Afişler ve davetiyelerle çağrı usulü gerçekleştirilir.

14) Toplantı Yeri:

Edebiyat fakültesinde uygun görülen sınıflarda veya kütüphane de toplantı yapılır.

15) Toplantı Yeter Sayısı:

Kurul Üyelerinin katılımıyla oluşan sayıdır. En az beş kişidir.

16) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Her yıl, Kulüp Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek. Kulüp Yönetim Kurulu’nun raporlarını görüşmek, onaylamak ve Kulüp yönetim Kurulu’na sunmak. Gerektiği yerde öğrenci kulübü ile ilgili kararları almak.

17) Genel Kurul Sonuçları Bildirimi:

Sonuçlar belgelenerek sunulur.

18) Toplantı Yeter Sayısı:

Kurul Üyelerinin katılımıyla oluşan sayıdır.

19) Yönetim Kurulu ve Görevleri:

Üniversite kapsamında ve dışında kulübü temsil etmek veya uygun görüldüğü takdirde kulüp üyelerine yetki vermek. Kulübün yıllık çalışma ve programını hazırlamak ve uygulamak. Gerekirse çalışma esaslarında değişiklikler yapmak. Genel kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek. Kulüp içerisindeki her türlü kararda etkin bir şekilde rol almak.

20) Kulüp Defteri:

Kulüp adına yapılan etkinliklerde tüm maddi gelir ve giderlerin kaydedildiği defter.

21) Geçici Yönetim Kurulu:

Akademik yıl içerisinde belirlenen Yönetim Kurulu dışında Geçici Yönetim Kurulu yoktur.

22) Etkinlik Yoklaması ve Görev Alımı

Kulüp yönetimi dâhil bütün üyelerin Etkinlik yoklamasında iki defa yok yazılırsa bir sonraki etkinlikte görev alamayacaktır.


Yönetim Kurulu:

Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN

Başkan: Ahmet Can ÇATALTAŞ

Başkan Yardımcıları:
1. Furkan ŞAHİN
2. Sude AYDIN

Yazman: Gülsüm Gökçe KARCI

Sayman:  Berat ATEŞ

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Damla Dilara TEPECİK
Eray ÇAKMAK 

Osman Ekin SÖZER

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 

Süreyya ÇAĞLAYAN

Denetleme Kurulu Başkanı: 

Kübra Bostan

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Göksu KORGAN

Sevgül ALDAN

Zeynep YAĞIZ

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: 

Gamze KUVVET

Zehra ŞAHİN

                                                         ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

GERMANİSTİK PROJE VE ETKİNLİK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

 

1)Kulübün Adı:

Germanistik Proje ve Etkinlik Kulübü

2) Amacı:

Kulübümüzün amacı; bölüm ve üniversitemizdeki öğrencilerin ders dışı zamanlarında bilimsel, mesleki, sportif, edebi, kültürel, sosyal, sanatsal faaliyetlerde gönüllülük esasına dayanarak kendilerine farklı alanlarda farklı tecrübeler edinecekleri etkinlik ve projeler düzenlemek. Fikirlerini projeleştirmeleri için onlara yardımcı olmak.

3) Çalışma Şekli ve Alanları:

Sosyal anlamda yapılan etkinliklerimiz (panel, konferans, sempozyum, seminer, gezi,  sosyal ve kültürel aktiviteler, gönüllülük ve toplumsal dayanışma faaliyetlerinde ekip olarak rol almak vs.)  etkinliğin türüne göre yapılan toplantılarla şekil almaktadır.

4) Kurucuları:

Doğukan ERİŞ

5) Üyelik:

Gönüllülük esasına göre yapılan toplantılarla üye olunmaktadır.

6) Üye Olma:

Üniversitede eğitim-öğretim gören, hiçbir ücret talep etmeden her türlü aktivitede gönüllü olarak çalışmak isteyen her öğrenci OBS üzerinden kulübe başvuru yapabilir ve üye olabilir.

7) Üye Hakları:

Her üye birden fazla kulübe üye olabilir ancak yönetim kurulunda görev alamaz.

8) Üyelikten Çıkma:

Her üye kendi hür iradesiyle üyelikten çıkabilir.

9) Üyelikten Çıkarılma:

Kulüp içerisinde uygunsuz hareketlerde bulunan, kulüp adına faydalı işlerde bulunmayan, kulüp esaslarına aykırı olan ve yapılan etkinliklerde etkin rol oynamayan her birey üyelikten çıkarılabilir.

10) Kulüp Yönetim Organları:

Kulüp Danışmanı, Kulüp Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Yazman, Sayman, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri.
11) Genel Kurul:

Kulübe kayıtlı tüm öğrenci üyelerden oluşur.

12) Toplantı Zamanı:

Toplantılar etkinliklerin yoğunluğuna, gidişatına bağlı olarak düzenlenir.

13) Çağrı usulü:

Afiş, broşür ve davetiyelerle çağrı usulü gerçekleştirilir.

14) Toplantı Yeri:

Edebiyat fakültesinde uygun görülen sınıflarda,  kütüphanede, sosyal alanlarda yada yönetim kurulu üyelerinin belirlediği bir alanda toplantı yapılabilir.

15) Toplantı Yeter Sayısı:

Kurul Üyelerinin katılımıyla oluşan sayıdır. En az beş kişidir.

16) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Her yıl, Kulüp Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek. Kulüp Yönetim Kurulunun raporlarını görüşmek, onaylamak ve Kulüp Yönetim Kuruluna sunmak. Gerektiği yerde öğrenci kulübü ile ilgili kararları almak.

17) Genel Kurul Sonuçları Bildirimi:

Sonuçlar belgelenerek sunulur.

18) Toplantı Yeter Sayısı:

Kurul Üyelerinin katılımıyla oluşan sayıdır.

19) Yönetim Kurulu ve Görevleri:

Üniversite kapsamında ve dışında kulübü temsil etmek veya uygun görüldüğü takdirde kulüp üyelerine yetki vermek. Kulübün yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak. Gerekirse çalışma esaslarında değişiklikler yapmak. Genel Kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek. Kulüp içerisindeki her türlü kararda etkin bir şekilde rol almak.

20) Kulüp Defteri:

Kulüp adına yapılan etkinliklerde tüm maddi gelir ve giderlerin kaydedildiği defter.

21) Geçici Yönetim Kurulu:

Akademik yıl içerisinde belirlenen Yönetim Kurulu dışında herhangi bir Geçici Yönetim Kurulu yoktur.

22) Etkinlik Yoklaması ve Görev Alımı

Etkinlik Yoklaması ve Görev Alımı yönetim kurulu tarafından tayin edilir. Eğer üyeler verilen görevleri yerine getirmezse yada aksatırsa uyarı verilir, bir üye ikiden fazla uyarı alırsa kulüp üyeliğinden çıkarılır.

Yönetim Kurulu:

Kulüp Danışmanı: Doç. Dr. Merve KARABULUT
Başkan: Doğukan ERİŞ
Başkan Yardımcıları:

 1. Nurdoğan ERTAŞ
 2. Emine YÜKSEL
 3. Ayşe DÜNDAR
Yazman: Esra Nur YILDIZ

Sayman: Mehmet Yener BAYBAKTI

Yönetim Kurulu Üyeleri:

 1. Muhammed Yasin GÖREN
 2. Ozan GÜVEN
 3. Seher KARAKUŞ

Yedek Üyeler:

 1. Yaren Işık
 2. Süreyya ÖZDEN
 3. Ayşe BAYSAL

Denetim Kurulu Üyeleri

 1. Canan ÇELİK
 2. Bahar AKÇEVRE
 3. Kübra KURŞUN
 4. Mustafa ÜSTÜN
 5. Hikmet Baki DAĞLAR
 6. Kubilay ZURNACI

Oryantasyon Programı