Alman Dili ve Edebiyatı

Proje Hazırlama ve Bilgilendirme Toplantısı

Rektörlüğümüz tarafından organize edilen ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN, Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR ve Prof. Dr. Turgut GÖĞEBAKAN’ın
katılımları ile fakültemiz konferans salonunda 06.06.2022 Pazartesi günü saat 10-12 ile 14-16 arasında Proje Hazırlama ve Bilgilendirme toplantıları, Alman dili ve Edebiyatı bölüm akademisyenlerinin de katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Oryantasyon Programı