Alman Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Ahmet Sarı “İlhami Çiçek Anma Paneli”nde İlhami Çiçek’in Öyküleri Üzerine Konuştu

Erzurum Belediyesi İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nin davetlisi olarak Erzurum’a gelen Mehmet Latif Çiçek’in de katkılarıyla 14.06.2023 tarihinde saat 18.00’de söz konusu kültür merkezide “İlhami Çiçek Anma Paneli” düzenlendi. Prof. Dr. Ahmet Sarı “Kâbusa Beyaz Bir Su. İlhami Çiçek’in Öykülerini Yorumlama Denemesi” adında bir bildiri sundu. Rahmetli İlhami Çiçek’in genellikle şiirleriyle yorumlandığı panelde öykülerindeki izlekler çıkarıldı. 

Oryantasyon Programı