Alman Dili ve Edebiyatı

Uluslararası Sempozyum

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 26.04.2024 tarihinde “Günümüz Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmalarında Kadın Temalı Eğilimler Kuram-Yöntem-Teknikler” başlıklı uluslararası bir sempozyum çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Oryantasyon Programı