Alman Dili ve Edebiyatı

TÜBİTAK Projesi Kabul Edildi

Bölümümüz lisans programı 4. Sınıf öğrencilerinden Nurdoğan Ertaş, Onur GÜNAY ve Ünzile KURT’un akademik danışmanları  Doç. Dr. Merve KARABULUT danışmanlığında yapmış oldukları “Kars Almanları ve Karacaören Köyü: Estonya’dan Kafkasya’ya ve Türkiye’ye Göçün Sosyolojik Analizi” başlıklı proje TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 2. dönem kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.Bu proje, fakültemizin eğitim ve araştırma alanındaki çabalarına önemli bir katkı sağlamaktadır. Yapılan araştırma, , tarihsel bir perspektiften Kars ilindeki Alman kökenli topluluğun izini sürmeyi ve özellikle Karacaören Köyü’ndeki yerleşimlerinin sosyolojik bir analizini yapmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, fakültemizin yenilikçi ve ileri düzeydeki araştırmalarına bir örnek teşkil etmektedir.Ayrıca bu proje, öğrencilere sadece teorik bilgiler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda araştırma becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Araştırma sürecinde, öğrenciler farklı kaynakları incelemek, veri toplamak, analiz yapmak ve sonuçları yorumlamak gibi önemli beceriler kazanmaktadır. Bu deneyim, onların akademik ve profesyonel kariyerlerinde önemli bir adım olacaktır.Destek almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu önemli projenin fakültemizin ve anabilim dalımızın başarılarına katkı sağlamasını umuyoruz.

Oryantasyon Programı