Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Toplumsal Duyarlılık Projesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Aras’ın yürütücülüğünü yaptığı “Deprem Bölgesine İlaç Yardımı” adlı Toplumsal Duyarlılık Projesi gerçekleştirilmiştir.