Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi eğitimlerimiz başladı.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine göre ;

Hedeflenen kazanımların elde edilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ancak etkin olarak gerçekleştirilen denetim ve gözetim faaliyetleri ile mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerden, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde belirtilen süre içerisinde uyum faaliyetlerini tamamlamaları, yürütülen faaliyetlerin ve alınan tedbirlerin uygunluğunu belirlemek amacıyla yılda en az bir kez denetim çalışmalarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 

Bu kapsamda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve ATABAUM olarak Bilgi ve İletişim Güvenliği denetimi için hazırlıklarımız başlamıştır.

Sunum dosyası için tıklayınız.