Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

 Üniversitemizde bilgi ve teknolojiyi üretecek ve geliştirecek tüm faaliyetlere ATABAUM ile birlikte yardımcı ve destek olmak, Üniversitemizde akademik eğitim ve araştırma faaliyetleri ile idari iş yürütme ve geliştirme süreçlerine en gelişmiş teknolojileri, ağ, yazılım ve donanım gereksinimlerini uluslararası standartları da kullanmak suretiyle karşılamak, Uluslararası standartlarda sağlamak olabildiğince hızlı, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak.

Vizyon

 Bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamak, yaygın bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak, doğru teknolojileri üniversitemize taşımak ve bilişim teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından ülkemizde en ön sırada yer almak, araştırma ve idari iş süreçleri açısından toplam kalitesi yüksek bilişim yönüyle tercih edilen uluslararası standartları benimseyen ve uygulayan bir elektronik üniversitenin önemli bir bileşeni ve kurum içinde kendi alanında e-dönüşümün öncü ve itici gücü olmaktır.