Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Fatih Ekici’nin Doktora Savunması Tataristan medyasında

Fakültemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Fatih Ekici, Üniversitemiz Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında 19 Aralık 2022 tarihinde Prof. Dr. Sedat Adıgüzel danışmanlığında hazırladığı doktora tezini savundu.

Ekici’nin “Galimcan Gıylmanov’un Povestleri Üzerine Anlatıbilimsel Bir İnceleme” başlığını taşıyan doktora tezi savunması, RF Tataristan Cumhuriyeti’nin en büyük haber kaynağı olan devlet haber ajansı Tatar-İnform tarafından haber olarak servis edildi. Haber, Tataristan’da konvansiyonel ve dijital birçok haber mecrasında kendine yer buldu.

Tatar-İnform tarafından hazırlanan habere şu bağlantı üzerinden ulaşılabilir: Tıklayınız