Edebiyat Fakültesi

Tarihçe

Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi bünyesinde “Fen-Edebiyat Fakültesi” adı altında 17 Kasım 1958 tarihinde kuruldu. Fen Grubunda, Matematik-Fizik Bölümü ve Tabii İlimler Bölümü olmak üzere iki bölüm; Edebiyat Grubunda ise Türk Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ile İktisat ve İşletmecilik bölümleri olmak üzere beş bölüm vardı. 1958-1959 öğretim yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı 5, Fransız Dili ve Edebiyatı 4 ve Alman Dili Edebiyatı 1 olmak üzere toplam 10 öğrenci alarak lisans eğitimine başladı. Fen Grubu ise Ziraat Fakültesinin FKB derslerinin yürütülmesini üstlendi. Kurulduğu yıllarda, bugünkü Şair Nefi Ortaokulunda faaliyetlerini sürdüren Fen-Edebiyat Fakültesi, 1962-1963 öğretim yılı başında şu andaki kampüs içerisinde yer alan kendi binalarına taşındı. 1969 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesi olmak üzere üç ayrı fakülteye ayrıldı. 1971 yılında Edebiyat Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arap-Fars Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Arkeoloji bölümleri vardı. 20 Temmuz 1982 tarih ve 2547 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Üniversiteler yeniden örgütlenirken Fen ve Edebiyat Fakülteleri tekrar “Fen-Edebiyat Fakültesi” adı altında birleştirildi. 17 Eylül 2008 tarih ve 2008/14169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi yeniden kuruldu. Şu anda Edebiyat Fakültesi bünyesinde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Fars Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere 17 bölümde lisans programı yürütülmektedir.