Edebiyat Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilke ve işleyişi kavramış, problem çözme yöntemlerine vakıf, sosyal bilimlerle hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonu güçlü; bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyal ilişkilerde aktif, demokratik, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif, kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini tüm dünya ile paylaşmayı benimseyen bireyler yetiştirmektir. Yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti yürütmek; insanlığın refahı için katkıda bulunan, sosyal gelişmelere açık, özgür düşünceli, insan hayatını ve çevreyi koruyan idealist, vatansever gençler yetiştirmektir.