Edebiyat Fakültesi

Nadir Eserler Kataloğu

Edebiyat Fakültesi 17 Kasım 1958’de Fen-Edebiyat Fakültesi olarak Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 1962-1963 öğretim yılı başında ise Fakültemiz içerisinde Sosyal Bilimler Kütüphanesi kurulmasına karar verilmiştir. Kurulduğu günden itibaren kütüphane, gerek akademik ve idari personelin gerek öğrencilerimizin katkılarıyla içinde barındırdığı zengin kitap, ansiklopedi, dergi koleksiyonu ve ders çalışma salonlarıyla öğrencilerimize ve personele hizmet vermeye devam etmiştir. Kütüphanemizde yirmi bin civarında kaynak eser bulunmaktadır. Bunların içerisinde 2105 nadir eser (eski harfli matbu Türkçe 1438 adet, matbu Arapça 225 adet, matbu Farsça 31 adet, el yazması Türkçe 45 adet, el yazması Arapça 255 adet,  el yazması Farsça 11 adet, süreli yayın eski harfli matbu Türkçe 100 adet) bulunmaktadır. Ayrıca kütüphanemizde, Fakültemizin muhtelif bölümlerine ait 5000 civarında lisans, yüksek lisans ve doktora tezi yer almaktadır.

Kütüphanemizin değerine değer katan bir kısmı merhum Prof. Dr. Haluk İPEKTEN tarafından bağışlanmış olan 2105 adet nadir eserin ne yazık ki 2013 yılına kadar kataloğu hazırlanmamıştı. Dekan Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL, Fakülte Sekreteri Fikret YÜCELER’in girişimleri ve talimatlarıyla söz konusu nadir eserler bulunduğu yerden çıkarılıp Kütüphane Memuru Fahrettin KARATAŞ, Okutman Mehmet Suat DEMİR ve Uzman Mahmut ARIK tarafından tavsifleri, tasnifleri ve teknik işlemleri yapılarak Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Kütüphanesi “Nadir Eserler Kataloğu” oluşturulmuştur. Değişen yönetimle birlikte Dekan Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU ve Fakülte Sekreteri İsmail YILDIZ tarafından işlemlere devam edilmiş, Doç. Dr. Ahmet TOPAL’ın mevcut kataloğu yeniden gözden geçirip son hâlini vermesiyle elinizdeki katalog ortaya çıkmıştır.

Bu katalog, Fakültemize yeni bağışlanan elli civarında farklı matbu eserin de içine katıldığı Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Kütüphanesi Nadir Eserler Kataloğu’nun son şeklidir. Katalog iki kısımdan oluşmaktadır:

I. Yazma Eserler Kataloğu

II. Matbu Eserler Kataloğu

                    Kataloğun hazırlanmasında ve basılmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm araştırmacılara faydalı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY