Edebiyat Fakültesi

Öğrenci Kulüpleri

Kulüp    

Bağlı    Bölüm

Akademik    Danışman

Arkeoloji Kulübü

Arkeoloji Bölümü

Doç. Dr. Hasan KASAPOĞLU

Bilgi Kulübü

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Coğrafya Kulübü

Coğrafya Bölümü

Arş. Gör. Zeynep YILMAZ

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Kulübü

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Arş. Gör. Deniz ERCAVUŞ

Felsefe Kulübü

Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Ali UTKU

Filoloji Kulübü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÜR

Germanistik Kulübü

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN

Rus Dili Kulübü

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş.Gör.Onur YILDIZ

Sanat Tarihi Kulübü

Sanat Tarihi Bölümü

Arş. Gör. Burak Muhammet GÖKLER

Sosyoloji Kulübü

Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Sait GÜLSOY

Tarih Kulübü

Tarih Bölümü

 Dr. Öğr. Üyesi Coşkun ERDOĞAN

TÜDAT Kulübü

Bağımsız

Dr. Öğr. Üyesi Fikret ARARGÜÇ

Türk Dünyası Kulübü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Arş. Gör. Dr. Esra YAVUZ ACAR

Türkoloji Kulübü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Dr. Veli KILIÇARSLAN