Edebiyat Fakültesi

Koordinatörler

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Dr. Merve KARABULUT

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Esma SÖNMEZ ÖZ

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Doç. Dr. İlknur EMEKLİ

 

Arap Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. Üyesi Hasan KASAPOĞLU

 

Arkeoloji

Doç. Dr. Üyesi Ömer KOÇAK

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ

 

Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Doç. Dr. Yasemin YAYLALI

 

Fars Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. Kubilay GECİKLİ

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Tuğba AVCI

 

Psikoloji

Arş. Gör. Dr. Özlem ÜNSAL

 

Rus Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Demet OKUYUCU YILMAZ

 

Sanat Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZ          

                                

Sosyoloji

Arş. Gör. Dr. Ahmet Safa YILDIRIM

 

Tarih

Doç. Dr. Nazire ERBAY

Arş. Gör. Fatma ÖZÇAKMAK

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

Fakülte Koordinatörü

 

 

BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Arş. Gör. Kübra ÇAVUŞ

 

Alman Dili ve Edebiyatı

 

Arş. Gör. Esma SÖNMEZ ÖZ

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

 

Arş. Gör. Ömer Faruk KARAKUŞ

 

Arap Dili ve Edebiyatı

 

Dr. Öğr. Üyesi Berna KAVAZ KINDIĞILI

 

Arkeoloji

 

Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

 

Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR

 

Coğrafya

 

Arş. Gör. Dr. Esra YAVUZ ACAR

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 

Arş. Gör. Şeyda ARISOY

 

Fars Dili ve Edebiyatı

 

Arş. Gör. Tuğba YAZICI

 

Felsefe

 

Arş. Gör. Esma SEÇEN

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

Arş. Gör. Melike YAŞAR

 

Psikoloji

 

Arş. Gör. Dr. Can KARAYEL

 

Rus Dili ve Edebiyatı

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül GEYİK

 

Sanat Tarihi

 

Arş. Gör. Abdurrahim ŞAHİN

 

Sosyoloji

 

Arş. Gör. İlyas AK

 

Tarih

 

Arş. Gör.Dr. Veli KILIÇARSLAN

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Koordinatör

Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS

Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed TAŞKESENLİGİL

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Arş. Gör. Dr. Burak Muhammet GÖKLER

Sanat Tarihi Bölümü 

   
   

Arş. Gör. Kübra ÇAVUŞ

Alman Dili ve Edebiyatı

 

Web Sayfası Sorumlusu

 

Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÜR

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Ömer Faruk KARAKUŞ

Arap Dili ve Edebiyatı

 

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Ayşe AVLİ

Arkeoloji

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. M. Ünal ARVAS

Bilgi ve Belge Yönetimi

 

Web Sayfası Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

Coğrafya

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Fatih EKİCİ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Şeyda ARISOY

Fars Dili ve Edebiyatı

 

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. Alper İPLİKÇİ

Felsefe

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Özge ALTUNLU

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Fehime Şüheda KURT

Psikoloji

Web Sayfası Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet TAŞKESENLİGİL

Rus Dili ve Edebiyatı

 

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Nihat Sefa KOMESLİ

Sanat Tarihi

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Abdurrahim ŞAHİN

Sosyoloji

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Kerra ALTUĞ KAYA

Tarih

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Özlem SÜRÜCÜ

Türk Dili ve Edebiyatı

Web Sayfası Sorumlusu

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

Başkan

 

Prof. Dr. Saliha KODAY

Üye

 

Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Üye

 

Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ

Üye

 

Prof. Dr. Ahmet SARI

Başkan

 

Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR

Üye

 

Prof. Dr. Nevzat Hafız YANIK

Üye

 

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM

Üye

 

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR

Üye

 

Doç. Dr. Kubilay GECİKLİ

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Rahman ÖZDEMİR

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARAS (Genel Koordinatör)

Üye

 

Bilimsel Dergiler Koordinatörü: Prof. Dr. Süleyman Efendioğlu

 

Dergi Adı

Kuruluş Tarihi

 

Sorumlu Öğretim Elemanı

Görev Adı

 

Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi

(Edebiyat Fakültesi Dergisi)

 

İlk sayı: 1970

İsim Değiştirme Tarihi: 18.05.2022

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Öz

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Gür

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erdal

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Şahin

Editör

Doğu Esintileri

2014 ilk sayı

Prof. Dr. Nimet Yıldırım

Editör

Arş. Gör. Şeyda Arısoy

Editör Yrd.

Culture and Civilization

27.05.2021

Dr. Öğr. Üyesi Nihangül Daştan

Editör

Arş. Gör. Aslıhan Sümbüllü

Editör Yrd.

Comparative Turkish Dialects and Literatures

26.10.2021

Dr. Öğr. Üyesi Nursan Ildırı

Editör

Arş. Gör. Dr. Reyhan Karkınlı

Editör Yrd.

Palmet

14.12.2021

Dr. Öğr. Üyesi Gül Geyik

Editör

History and Historian

18.01.2022

Doç. Dr. Firdes Temizgüney

Editör

Korpusgermanistik

08.02.2022

 

Prof. Dr. Fatma Öztürk Dağabakan

Editör

Journal of Psychometric Research

22.02.2022

Dr. Öğr. Üyesi Feridun Kaya

Editör

Education and Technology in Information Science

01.03.2022

Dr. Öğr. Üyesi Nermin Çakmak

Editör

Journal of World Geography and Development Perspectives

01.03.2022

Doç. Dr. Salih Birinci

Editör

Theatre Academy

15.03.2022

Doç. Dr. Yeliz Biber Vangölü

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aygan

Editör Yrd.

Anatolian Archaeology

22.03.2022

Doç. Dr. Hasan Kasapoğlu

Editör

Veche

19.04.2022

Arş. Gör. Abdurrahim Şahin

Editör

EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
e-posta: edebiyatiletisim@atauni.edu.tr

EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖR YARDIMCILARI

Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
e-posta: edebiyatiletisim@atauni.edu.tr

Arş. Gör. Fehime Şuheda KURT
Psikoloji Bölümü
e-posta: suheda.kurt@atauni.edu.tr

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. Cemile AKYILDIZ ERCAN

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÜR

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Doç. Dr. İlknur EMEKLİ

 

Arap Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Sinem COŞKUN

 

Arkeoloji

Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

Arş. Gör. Zeynep YILMAZ

 

Coğrafya

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 

Doç. Dr. Yasemin YAYLALI

 

Fars Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Mücella CAN

 

Felsefe

Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÜR

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Melike YAŞAR

 

Psikoloji

Arş. Gör. Dr. Özlem ÜNSAL

 

Rus Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. M. Emin DOĞAN

 

Sanat Tarihi

Arş. Gör. Hülya DOĞAN

 

Sosyoloji

Arş. Gör. Yakup ŞAHİNER

 

Tarih

Arş. Gör. Fatma ÖZÇAKMAK

Türk Dili ve Edebiyatı

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Ahmet SARI

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARAS

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Hayati ÖNCEL

 

Arap Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Berna KAVAZ KINDIĞILI

 

Arkeoloji

Koordinatör

Doç. Dr. Malik YILMAZ

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

 

Coğrafya

Koordinatör

Arş. Gör. Elif KOÇ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Koordinatör

Doç. Dr. Yasemin YAYLALI

 

Fars Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör. Yavuz PALA

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör. Tuğba AVCI

 

Psikoloji

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Hadi BAK

 

Rus Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör. Dr. Esra HALICI

 

Sanat Tarihi

Koordinatör

Prof. Dr. Mizrap POLAT

 

Sosyoloji

Koordinatör

Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU

 

Tarih

Koordinatör

Doç. Dr. Ahmet TOPAL

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Dr. Şenay KAYGIN

Alman Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARAS

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Koordinatör

 

 

Doç. Dr. İlknur EMEKLİ

Arap Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

 

Arş. Gör. Dr. Mesut CEYLAN

Arkeoloji

Koordinatör

 

Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Bilgi ve Belge Yönetim

Koordinatör

 

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç KAYMAZ

Coğrafya

Koordinatör

 

Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 

Koordinatör

Doç. Dr. Asuman GÖKHAN

Fars Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

 

Dr. Öğr. Üyesi Filiz BAYOĞLU KINA

Felsefe

Koordinatör

Arş. Gör. Esma SEÇEN

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

 

Arş. Gör. Tuğba AVCI

Psikoloji

Koordinatör

 

Arş. Gör. Dr. Can KARAYEL

Rus Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

 

Arş. Gör. Dr. Esra HALICI

Sanat Tarihi

Koordinatör

 

Doç. Dr. Erdi AKSAKAL

Sosyoloji

Koordinatör

Doç. Dr. İbrahim Etem ÇAKIR

Tarih

Koordinatör

Doç. Dr. Servet TİKEN

Türk Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

 

Doç. Dr. Recep Murat Geçikli

Tarih Bölümü

recep.gecikli@atauni.edu.tr

 +90 442 231 (8098) 

 

Doç. Dr. Erdi AKSAKAL

 

Eposta: erdiaksakal@atauni.edu.tr

Telefon: +90 442 231 8047 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Merve KARABULUT

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARAS

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Hayati ÖNCEL

Arap Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör.Dr. Umut PARILTI

 

Arkeoloji

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Bilgi ve Belge Yönetimi

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

Coğrafya

Koordinatör

Arş. Gör. Fatih EKİCİ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Koordinatör

Doç. Dr. Asuman GÖKHAN

 

Fars Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Mücella CAN

Felsefe

Koordinatör

Arş. Gör.

Özge ALTUNLU

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör. Tuğba AVCI

 

Psikoloji

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Rahman ÖZDEMİR

Rus Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör.

M. Emin DOĞAN

 

Sanat Tarihi

Koordinatör

Arş. Gör. Emine ÇETİNER ÖZYILMAZ

Sosyoloji

Koordinatör

Doç. Dr. Savaş EĞİLMEZ

Tarih

 

Koordinatör

Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk KARATAŞ

Türk Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORHUN DEĞİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Arş. Gör. Kübra ÇAVUŞ

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör. Mehmet ÜNAL

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör. Ömer Faruk KARAKUŞ

 

Arap Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör. Ayşe AVLİ

 

Arkeoloji

Koordinatör

Doç. Dr. Ömer KOÇAK

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

 

Coğrafya

Koordinatör

Arş. Gör. Fatih EKİCİ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 

Koordinatör

Arş. Gör. Şeyda ARISOY

 

Fars Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Doç. Dr. Hüsnü AYDENİZ

 

Felsefe

Koordinatör

Öğr. Gör. Cengizhan AKDAĞ

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör. Tuğba AVCI

 

Psikoloji

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Hadi BAK

 

Rus Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Arş. Gör. Dr. Burak Muhammet GÖKLER

 

Sanat Tarihi

Koordinatör

Arş. Gör. Gökhan CİVELEK

 

Tarih

Koordinatör

Doç. Dr. Sevda ÖNAL KILIÇ

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Gül GEYİK

 

Sanat Tarihi Bölümü

 

Eposta: gul.geyik@atauni.edu.tr

Telefon: +90 442 231 8152 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROJE BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölümü

Unvan  Adı Soyadı

Alman Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÜR

Arap Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. İlknur EMEKLİ

Arkeoloji

Dr. Öğr. Üyesi Rabia AKARSU

Bilgi ve Belge Yönetimi

Doç. Dr. H. Buluthan ÇETİNTAŞ

Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ

Fars Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. Yasemin YAYLALI

Felsefe

Dr. Öğr. Üye. Emine AYDOĞAN

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. Yeliz BİBER VANGÖLÜ

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Meva DEMİR KAYA

Rus Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Rahman ÖZDEMİR

Sanat Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Demet OKUYUCU YILMAZ

Sosyoloji

Arş. Gör. Pınar LALOĞLU

Tarih

Doç. Dr. Yavuz GÜNAŞTI

Türk Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Hilal ŞEN İDE

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

 

Eposta: yusuf.kizilkan@atauni.edu.tr

Telefon: +90 442 231 8224 

Spor Faaliyetleri Yürütme  Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Ensar MACİT

Ortaçağ Tarihi

E. Posta: ensar.macit@atauni.edu.tr

Telefon: +90 442 231 8094

 

Doç. Dr. Yeliz BİBER VANGÖLÜ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Funda KARA

Türk Dili ve Edebiyatı

EnglishTürkçe