Edebiyat Fakültesi

Süreli Yayınlar


Edebiyat Fakültesi Dergisi
 
Sosyal bilimlerdeki akademik çalışmalara yer veren ve ilk sayısı 1970 yılının Ekim ayında yayımlanan Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 1985-1999 arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 1999-2002 arasında Araştırma Dergisi ve 2002-2017 arasında Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi adlarıyla yayın hayatına devam etmiştir. 2017 / 59. Sayı’dan itibaren ise derginin adı “Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi” olarak belirlenmiştir. Dergi çıkarıldığı dönem itibariyle araştırmacılara kaynaklık ederek sosyal bilimlerin dününü ve bugününü karşılaştırma fırsatı vermektedir. 48 yıldır yayın hayatına devam eden dergi akademik çalışma yapan araştırmacılar için dikkate değerdir.
http://dergipark.gov.tr/atauniefd

Doğu Esintileriİranoloji, Fars Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Fars Dili Edebiyatı Bölümü, İran Kültür Ataşeliğinin desteğiyle üniversitenin Doğu Edebiyatları Konulu ilk süreli yayın organı “Doğu Esintileri” Dergisi alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.