Edebiyat Fakültesi

Azami Süre Sonu Sınavı

2022-2023 Öğretim yılı Bahar yarı yılı sonu itibariyle azami süresini doldurmuş olan öğrenciler için 01-15 Eylül 2023 tarihleri arasında azami süre sonu sınavları yapılacaktır. Müracaatlar 28 Ağustos 2023 tarihine kadar ilgili bölümlere yapılacaktır.