Edebiyat Fakültesi

Toplumsal Duyarlılık Proje Toplantısı

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çağdaş eğitimde mükemmeliyeti yakalama hedefi doğrultusunda fakültemizde 24.10.2023 tarihinde toplumsal duyarlılık projelerinin nasıl yürütüleceğine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Firdes Temizgüney’in başkanlık ettiği toplantıya Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. İkramettin Daşdemir ve fakültenin tüm bölümlerinden proje sorumlusu öğretim üyeleri katıldı. Fakültemizde toplumsal duyarlılık proje kültürünü geliştirmek için nasıl bir yol izleneceği hususunda bilgi alışverişinde bulunuldu.