Edebiyat Fakültesi

“Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Edebiyatında Atatürk” başlıklı sempozyum düzenlendi.

Ulu önder Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım 2023 tarihinde, Nene Hatun Gösteri ve Kültür Merkezi’nde “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Edebiyatında Atatürk” sempozyumu düzenlendi. 

11 farklı üniversiteden katılımcıların yer aldığı sempozyuma Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri de katıldı. Rektör yardımcısı sayın Prof. Dr. Hüseyin Özer ve Edebiyat Fakültesi dekanı sayın Prof. Dr. Dilaver Düzgün’ün de katıldığı sempozyum, düzenleme kurulu adına Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nihangül Daştan’ın açılış konuşmasıyla başladı. “Açılış Oturumu”, “Nutuk Oturumu”, “Milli Mücadele Oturumu”, “100. Yıl Oturumu” ve “Değerlendirme Oturumu” olmak üzere beş oturumla gerçekleştirilen sempozyumda Türk şiir, hikâye ve romanına Atatürk’ün konu edilişi, Atatürk’ün entelektüel kişiliği ile ve Atatürk dönemi kültür ve sanat dünyasını ele alan bildiriler yer aldı. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Törenek, Doç. Dr. Servet Tiken, Dr. Öğr. Üyesi Veli Kılıçarslan, Arş. Gör. Özlem Sürücü ve Arş. Gör. Zeynep Şule Değerli sempozyuma bildirileriyle katkı sağlarken Doç. Dr. Ahmet Topal, Doç. Dr. Nihangül Daştan ve Arş. Gör. Aslıhan Sümbüllü sempozyum düzenleme kurulunda yer aldı.

İgen Mühendislik ve Eren Enerji Mekanik’in de katkılarıyla gerçekleşen ve Türkoloji Kulübü öğrencilerinin görev aldığı sempozyum, Prof. Dr. Mehmet Törenek, Prof. Dr. Alpay Doğan Yıldız, Doç. Dr. Gökay Durmuş ve Doç. Dr. Mustafa Aydemir’in değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi.