Edebiyat Fakültesi

Fakültemizin İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Edebiyat Fakültesinin son üç yıllık performans değerlerinin ve faaliyet raporlarının Rektörlüğümüzün belirlediği 30 parametreye göre incelendiği “izleme ve değerlendirme toplantısı” 5 Aralık 2023 Salı günü saat 10.00’da Mavi Salonda gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI’nın başkanlık ettiği toplantıya Rektör Yardımcıları, Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Bölüm Başkan Yardımcıları ile ilgili Ana Bilim Dalı Başkanları katıldılar.

Açılış konuşmasını Rektör Bey’in yaptığı toplantıda Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN, fakültemizin ve bölümlerimizin kapsamlı bir şekilde tanıtımının yapıldığı bir sunum yaptı. Sunumda, son üç yılda fakültemizde ve bölümlerimizde gerçekleştirilen kültürel-sosyal-bilimsel faaliyetler ve yayınlar hakkında bilgiler verildi. Özellikle Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI’nın araştırma üniversitesi vizyonuna uygun olarak başlattığı değişim ve dönüşüm modeline uygun olarak Edebiyat Fakültesinde atılan adımlar hakkında bilimsel/istatistiki veriler sunuldu.

Toplantının sonunda Rektör Yardımcılarının önerileri dinlendi ve öğretim üyelerinin sorularına cevaplar verildi.