Fizik

Laboratuvarlar

  1.  Eldivenli kabin: Organik kaplamaların yapıldığı pozitif basınçlı ve dış atmosferden yalıtılmış kapalı kabin olarak kullanılmaktadır.   
  2.  Güneş Simülatörü: Güneş hücrelerinin performans parametrelerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.                                             
  3.  Spin Kaplama Sistemi (Spin Coater) :Çözeltiden kaplamaların yapılması için kullanılmaktadır.                                                                    
  4.  Termal Buharlaştırma Sistemi: Aygıt ve ince film üretiminde kapamaların yapılması için kullanılmaktadır.                                            
  5.  Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme (PECVD) Ünitesi: Plazma ortamında kaplamaların yapılması için kullanılmaktadır.     
  6.  I-V/C-V ölçüm sistemi: Aygıtların Akım-Voltaj ve Kapasite- Voltaj karakterizasyonu için kullanılmaktadır.                                            
  7.  PVD-HANDY-3S Sputter Ünitesi/DC Sputter Magnetron Kaplama Ünitesi: Aygıt ve ince film üretiminde, son proses olan katot ve anot elektrot kapamaların yapılması için kullanılmaktadır.                                                                                                                                               
  8. Kimyasal Püskürtme Kaplama Sistemi (Spray Pyrolysis): Çözeltiden kaplamaların yapılması için kullanılmaktadır.

UV-Vis specstroskopik ölçümü, dört nokta prob ile iletkenlik ölçümü, Hall ölçümü, derin seviye geçiş spektroskopisi ölçümü, gaz sensörü karakterizasyon ölçümü

Elektron-Momentum dağılımlarının Ölçülmesi; Compton Profile Ölçümleri; Radayasyon Zırhlaam Ölçümleri; X-ışını Atomik Parametrelerinin Ölçülmesi

Kristal büyütme (250-900 C aralığında), Kontak yapım ve buharlaştırma yapma, Hall ölçümleri ile numnunenin iletkenliği, Yasak enerji aralığı tayini ölçümleri yapılmaktadır

Kalitatif, kantitatif analiz, atomik ve radyasyon zırhlama parametrelerinin incelenmesi