Fizik

Tarihçe

17 Kasım 1958 tarihinde Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Grubu çatısı altında kurulan Fizik Bölümü, 17 Eylül 2008 tarih ve 2008/14169 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Fen-Edebiyat Fakültesinin Fen ve Edebiyat Fakülteleri olmak üzere ikiye ayrılması sonucu Fen Fakültesi çatısı altında eğitimine devam etmektedir. Bölümümüzde Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır. Bugüne kadar pek çok üniversitenin Fizik Bölümlerinin kurulmasında temel oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Bölümümüzde eğitim-öğretime 1976 1977 yılında başlanmış olup bu 4 yıllık Lisans Eğitiminin öğretim dili Türkçe’dir. Bölümümüzde Lisans Eğitiminin yanı sıra Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği ve Nükleer Fizik Bilim Dallarında Yüksek Lisans (Türkçe/İng.) ve Doktora (Türkçe/İng.) Eğitimi de verilmektedir. Bölümümüzde halen  23 Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Teknisyen ile Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.