Fizik

Lisans Ders Listesi

Fizik, atomaltı parçacıklardan uydular, güneş sistemleri ve galaksiler gibi makroskopik sistemlerin nicel fiziksel yasalarını bulmayı amaçlayan deneye, ölçüme ve matematiksel analize dayalı bir doğa bilimidir. Fizik en eski akademik disiplinlerden biridir ve bugün heyecan verici bir alan ve tüm bilim ve teknolojinin temel dayanağıdır.  Fizikte araştırmalar, çoğu zaman diğer bilimlerdeki temel mekanizmalar için açıklamalar getirir.  Yeni teknolojiler kadar matematik ve felsefede yeni araştırma alanlarının oluşumunu sağlar.   

https://birimler.atauni.edu.tr/fizik/wp-content/uploads/sites/471/2022/09/mufredat.pdf

https://obs.atauni.edu.tr/moduller/dbp/eobs/birimDetay/1074/Fizik%20Program%C4%B1%20(1074)?