Fizik

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

 1) Son derece hızlı gelişmekte olan teknolojiyi öğrenen, kullanan, geliştiren, uygun metodoloji, prosedürler ve uygun teoriler kullanarak gerçek hayatta karşılaştığımız problemleri çözebilen, mesleki etik ve sorumluluk duygusu ile donatılmış ulusal ve uluslarası düzeyde kabul gören Fizikçiler yetiştiren,

2) Sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurumları ile iş birliği içinde güncel konularda araştırma ve geliştirme projeleri yürüten, bilgi ve teknoloji üreten ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bir bölüm olmayı özgörevi edinmiştir. Fizik Bölümü aynı zamanda bölüm vizyonunu da ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde başarılı öğrencileri kabul eden, mezunları yurtiçi ve yurt dışında başarılı olan, bilime, teknolojiye, endüstriye ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olabilmek olarak belirlemiştir.