Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Danışmanlıklar

1. Sınıf Danışmanları: Doç. Dr. Neslihan ÇETİNKAYA-Doç. Dr. Hüseyin BOZ
2. Sınıf Danışmanları: Dr. Öğr. Üyesi Zafer TÜRKMENDAĞ- Arş. Gör. Ayşe Nur AKAN
3. Sınıf Danışmanları: Dr. Öğr. Üyesi Emine MACİT- Dr. Öğr. Üyesi Zühal OKCU
4. Sınıf Danışmanları: Arş. Gör. Dr. Zühal AKSAKALLI BAYRAKTAR