Gıda Mühendisliği Bölümü

Genel Tanım: Gıda mühendisliği, gıda maddelerinin toplanmasından tüketilmesine kadar geçen süre içinde nitelik ve nicelik yönünden değerlerini kaybetmeyecek şekilde işlenmesi, korunması, taşınması, yeni gıdaların geliştirilmesi ve üretilmesi, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması, atık gıdalardan yeni besinler oluşturulması, sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve çalışmalar yapan üretici bir mühendislik dalıdır.

Faaliyet Alanları: Gıda üretiminde ve işletmede çalışanlar, üretimi denetler ve karşılaşılan sorunların giderilmesi için uğraşırlar. Kalite kontrol dalında ise ara aşamalarda işlenmiş madde kontrolü yapar, tüketime sunulmuş gıdaların denetimi ile ilgilenirler. Bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, yatırım uzmanı danışmanı ya da kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu: Ülkemizde gıda sektörüne yapılan yatırımın yüksek olması, kamu kurum ve kuruluşlarında Gıda Mühendislerinin istihdam edilmesiyle bu bölüm mezunları oldukça geniş iş imkanlarına sahiptirler.