Gıda Mühendisliği Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Bölüm Misyonu 

Deneyimli kadrosu ile katılımcı, çağdaş, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli, sorunları analitik düşünce ile analiz ederek en doğru ve en ekonomik çözümleri üretebilen, gıda hammaddelerinin besleyici değerini ve kalitesini koruyarak güncel teknolojilerle işleyen, gıda mevzuatı ve uygulamalarını bilen, kendisini sürekli geliştiren ve araştıran, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek gıda sanayinin gelişmesine yönelik projeler hazırlayan, girişimci ruha sahip, gıda ve beslenme konularında toplumu değişik yöntemlerle bilgilendirmek suretiyle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, gıda analizleri ile yeni gıda işleme teknik ve metotlarının geliştirilmesini hedef alan, bilimsel araştırmalar yaparak, sonuçlarını çeşitli platformlarda tartışabilen, mesleki etik ilkelere bağlı Gıda Mühendisleri yetiştirmektir.

Bölüm Vizyonu

Gıda Mühendisliği eğitiminde ileri düzeye erişmek, uluslararası düzeyde araştırmaların sayısını artırmak, araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirmektir.

Temel Değerler

Bilimsellik: Bilimsel kriterler ve doğrular ışığında alınan kararlar ve gerçekleştirilen uygulamalar ile gelişime açık bir yol izlenir.
Yenilikçilik ve Girişimcilik: Gıda Mühendisliği alanında edinilen kurumsal ve uygulamalı bilgiler, temel bilimler ile harmanlanarak kararlar alınır ve uygulanır. Bu doğrultuda; ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık ve etik konular göz önünde bulundurularak sağlıklı ve kaliteli yaşama yönelik yeni gıda ürünleri ve üretim sistemleri tasarlanıp hayata geçirilir.
Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklerde kararlar katılımlı bir şekilde alınır, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ön planda tutulur.
Öğrenme Odaklılık: Bölüm, mesleki ve kişisel gelişime önem verir, tüm bireylerin bilimsellik ve etik ilkeler doğrultusunda araştırma, analiz etme, üretme ve paylaşma yönünde özelliklerinin geliştirilmesini hedefler.
Emeğe Saygı Gösterme ve Başarıyı Takdir Etme: Bilime, yaşama, sürdürülebilir kalkınmaya ve topluma katkı sağlayan her türlü faaliyete saygı gösterilir.
Ulusal ve Evrensel Değerlere Bağlılık: Ülkemizin temel değerlerine bağlı kalınarak muasır medeniyetler düzeyine yükselmesine ve evrensel değerlere sahip çıkılmasına yönelik bir yaklaşım sergilenir.
Toplumsal, Kültürel, Çevresel ve Sanatsal Duyarlılık: Toplumsal yarar ön planda tutulur ve toplumsal sorunlara duyarlı davranılır.