Radyo Üniversite

Engelli Olanakları

Fakültemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri’nden
Yeşil (Eğitimde Erişilebilirlik) ve Turuncu (Mekanda Erişilebilirlik) Bayrak
ödüllerinin sahibidir.

 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde sınıf ortamında yapılan ders/ler kamera ile kayıt altına alınıp söz konusu kayıt kendisine verilebilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde sınav sorularını gruplara ayrılabilir ve sınav uygulanırken soru grupları arasında ara verilebilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde sınavlarındaki sorularda kelime, bilgi ve kavramların resimleri sorularda ilgili kısımlara eklenebilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde ders notlarını ve/veya sunumları dönem başlangıcında (dönemin ilk iki haftası içerisinde) veya her dersten en az 48 saat önce çıktı olarak ve/veya elektronik formatta kendisine verilebilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde gereksinimlerine uygun olarak, yazılı sınav yerine sözlü sınav yapılabilir, sınavı kabartma alfabe [Braille] ile hazırlanabilir ve/veya cevaplandırma imkanı sağlanabilir, sınav kağıdı daha büyük yazı tipi boyutunda verilebilir veya sınav bilgisayar/tablet ortamında yapılabilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde sınavlarda soruları okuması amacıyla okuyucu ve/veya öğrencinin sorulara vereceği cevapları işaretleyecek, söyleyeceği işlemleri yazılı olarak yapacak işaretleyici sağlanabilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde sınavlarında normal sınav süresinin %50’sine kadar, 60 sorunun altındaki sınavlarda 20 dakika, 60 soru ve üstündeki sınavlarda 30 dakika ek süre veya ihtiyaca uygun ek süreler verilebilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde dersin detaylı planını, haftalık işlenecek konuları, ödevleri, değerlendirme ölçütlerini, devam zorunluluklarını, beklentileri vb. detaylı bir şekilde açıklayan izlenceyi/programı tercihine göre yazılı ve/veya elektronik formatta sağlanabilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde akran desteği ile derslerin tekrarını sağlamak veya farklı formatlarda bireysel destek vermek ve/veya destek eğitim sınıfları yoluyla destek talep ettikleri konularda/derslerde bireysel olarak destek verilebilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde ders süresince anlatılanlarla ilgili not tutan bir görevli ayarlanabilir ve tutulan bu notların engelli öğrencilere dersten sonra öğrencilerin tercihlerine göre yazılı ve/veya elektronik formatta ulaştırılmasını sağlanabilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde yabancı dil derslerinde sınıf içinde verimli bir şekilde dersi takip edememeleri durumunda ders dışı zamanlarda destek olabilecek ders partneri sağlanabilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde film, video gibi görsele dayalı eğitsel materyallerde altyazı ya da işitsel materyallerde ses kayıtlarının yazılı dökümleri sağlanabilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde film, video gibi görsele dayalı eğitsel materyallerde sesli betimleme hizmeti sağlanabilir ve/veya bu materyallerin sesli betimlemeli şekilleri kullanılabilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde yazılı materyalleri sese dönüştüren teknolojik materyaller üniversite içerisinde engelli öğrencilerin kullanımına sunulabilir ve/veya öğrencilerin bu teknolojik materyalleri ödünç alabilmeleri sağlanabilir.
 • Engelli öğrencilerimizin talebi halinde Ders Bilgi Sistemi’nde yer alan ve diğer öğrencilere kapalı bulunan eski görsel ve işitsel ders kayıtlarına erişim imkanı sağlanabilir.