Radyo Üniversite

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi 04.07.1997 tarih ve 23039 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 16.12.1997 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla İletişim Fakültesi bünyesinde; Radyo-Televizyon ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin kurulması öngörülmüştür. 

İletişim Fakültesi, ilk olarak Tıp Fakültesi binasının ikinci katında Radyo-Televizyon ve Sinema bölümü ile eğitim ve öğretimine başlamıştır. Ocak 2006 tarihi itibariyle Güzel Sanatlar Fakültesi binasında geçici olarak tahsis edilen yere taşınan fakülte, eğitim ve öğretim faaliyetlerini üç bölüm olarak bu binada sürdürmüş, Ağustos 2019 itibariyle de yeni yapılan hizmet binasına taşınmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22.06.2017 tarihli 21. Maddesi gereğince fakültemizde mevcut 3 bölüme Anabilim Dalları kurulmuştur. Bu bağlamda, lisansüstü eğitim veren Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünde Temel İletişim Bilimleri (Doktora), Radyo-Televizyon ve Sinema(Yüksek Lisans); Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Doktora-Yüksek Lisans); Gazetecilik bölümünde Gazetecilik(Doktora-Yüksek Lisans)  ana bilim dalları mevcuttur. Fakültemizde 11 Profesör, 8 Doçent, 13 Dr. Öğretim Üyesi, 8 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi olmak üzere, toplam 43 akademik personel ile 20 idari ve teknik personel mevcuttur. 

Fakültemizin yeni yerleşkesinde teknolojik revizelere uygun modern derslikleri, toplantı salonları, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve teknik ortamları mevcuttur. Fakülte kütüphanesindeki bilgi kaynakları Uluslararası LC Sınıflama Sistemi ile tasnif edilmiş ve bilgisayar ortamına aktarılarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur.  Bilgisayar Laboratuvarı, Masaüstü Yayıncılık Odası, Atatürk İletişim Gazetesi, Radyo Üniversite, Reklam Atölyesi, Halkla İlişkiler Ünitesi, Televizyon Stüdyosu, Film Atölyesi, Dijital Kurgu Birimi, Reji ve Seslendirme Stüdyolarından oluşan uygulama birimleri öğrencilerimizin almış oldukları teorik bilgileri pekiştirmeleri amacıyla kullanılmaktadır.