Radyo Üniversite

Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin belirlemiş olduğu “hayatın hizmetinde hep  ileriye” misyonunu temel değer olarak benimseyen fakültemiz, yeni nesil üniversite dönüşümünü esas alarak yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve yenileşme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve iletişim mesleğinin/alanının etik değerlerini gözeterek toplumsal sorumluluk bilincine sahip, ülkesine ve dünyaya faydalı olabilecek çağdaş iletişimcileri yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Vizyon  

Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren fakültemiz, yeni nesil bir dünya fakültesi hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde medya sektörüne nitelikli, çoklu ortam becerilerine ve yöndeşen teknolojilere uyum sağlama yeteneğine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, sadece ülkesine değil tüm dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde olan, eleştirel düşünme kabiliyeti gelişmiş entelektüel iletişimciler yetiştirmeyi vizyon edinmiştir.