İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amacı

Kendine özgü yapısını da dikkate alarak değerler teorik temellerin üzerinde yeniden düşünmek ve değerler eğitimine yönelik kamu kurumları, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim kurumlarının yetkin uzmanlarıyla ile işbirliği halinde hareket ederek var olan bilgi birikimi ve tecrübelerden de yararlanarak yeni model ve çözüm önerileri geliştirmek.

İnsani değerler eğitimi uygulama ve araştırma merkezi olarak yaptıgımız BAB projeleri ve TÜBİTAK projeleri alt sayfalarımızda gösterilmektedir.