İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyonumuz

İnsani değerlerin öğretimi ve yeniden inşasına yönelik bilimsel araştırmalar yapılmasına öncülük etmek, bu konuda model ve çözüm önerileri geliştirmek, sürdürülebilir insani gelişim, adalet ve demokratik prensiplerin yaygınlaşmasına yönelik bilimsel çözümler üretmek, üniversitelerle, resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde, teorik ve uygulamalı ortak eğitim çalışmaları yapmak, değerler eğitimi alanında eğitimcilerin eğitimine yönelik bilimsel etkinlik, proje ve atölye tabanlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek yetişmiş insan gücünü geliştirmek, lisans ve lisansüstü düzeylerde bu alana yönelik çalışma yapanları akademik yönden desteklemek, değerler ve eğitimine yönelik bilgi ve verileri toplayarak araştırmacıların istifadesine sunmak.

İnsani değerler eğitimi uygulama ve araştırma merkezi olarak yaptıgımız BAB projeleri ve TÜBİTAK projeleri alt sayfalarımızda gösterilmektedir.