İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Değer Nedir?

Değer terimi bazen iyi, uygun, istenen ve değerli olarak kabul edilen objeler veya konular, bazen de insanların beğendiği ve önem atfettiği inançları içinde alacak kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır (Betralanffy, 1973; Fichter, 1996; Ünal, 1981). Bu nedenle değer ve değerlerin tanımlanmasında bilim dünyası uzlaşabilmiş değildir. Zira farklı bilimsel disiplinlere, hatta aynı disiplin içerişinde yer alan ve kuramların olguyu tanımlarken hareket ettikleri atıf noktalarındaki çeşitlilik bilim adamları bir çırpıda yüzlerce değer tipi ile karşı karsıya bırakmaktadır . Buna göre yapılan değer tanımlarından bazıları şunlardır:

Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlükte  “değer” sözcügüne karşılık olarak şu tanımlar bulunmaktadır.

  1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.
  2. Üstün nitelik, meziyet, kıymet.
  3. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
  4. Bir ulusum sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerler kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünüdür.

 “Değer, istek, tercih ve arzuları yansıtan, bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkımdaki inançtır.” (Güngör, 1993: 19).

“Değer, insanların, hayatın anlamı ve günlük yaşamın biçimlendirmesi konusunda alternatif yollar arasında bir tercih yapmalarını sağlayan, yol gösterici nitelikteki soyut-somut ilke, inanç veya varlıklardan her biri.” ( Kirman, 2004:57).

“Değer, bireyin nasıl davranması gerektiğini ilişkin içselleştirilmiş bir inançtır.” (Meydan ve Bahçe, 2010).

İnsani değerler eğitimi uygulama ve araştırma merkezi olarak yaptıgımız BAB projeleri ve TÜBİTAK projeleri alt sayfalarımızda gösterilmektedir.