İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsani değerler eğitimi uygulama ve araştırma merkezi olarak yaptıgımız BAB projeleri ve TÜBİTAK projeleri alt sayfalarımızda gösterilmektedir.