Kamu Yönetimi Bölümü

Değişim Programları

Üniversitemizde Rektörlük bünyesinde Dış İlişkiler Ofisi tarafından uluslararası değişim programları başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Bölüm düzeyinde ise görevlendirilmiş değişim programları koordinatörü bulunmaktadır. Bölümümüz öğrencilerinden istekli olanlar, Atatürk Üniversitesinin dâhil olduğu Erasmus+, Mevlana, Farabi, EVS(AGH), Orhun ve PAX öğrenci değişim programlarından gerekli şartları sağladıkları takdirde faydalanabilmektedirler. Birinci sınıfa başlayan öğrencilere Atatürk Üniversitesinin dâhil olduğu değişim programları ile ilgili birinci dönemin başlarında tanıtım programları yapılarak öğrencilerin elde edecekleri kazanımlar anlatılır ve öğrenciler yapılan sunumlarla motive edilmeye çalışılır. Ayrıca istekli öğrenciler tespit edilerek bölüm değişim programları koordinatörü aracılığıyla detaylı bilgiler verilir. Değişim programlarının tanıtımı ve öğrencilerin konu hakkında farkındalıklarını yükseltmek maksadıyla eğitim/öğretim yılı başlangıcında Dış İlişkiler Ofisi bünyesinde gerek öğrenci gerekse de öğretim elamanlarından yüksek katılımlı bilgilendirme, tanıtım ve oryantasyon etkinliği düzenlenmektedir. Bu toplantılara katılım noktasında Bölüm Değişim Programları koordinatörümüz öğrencileri ve öğretim elamanlarını bilgilendirmektedir.

Kamu Yönetimi Bölümü (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) değişim programları (Erasmus+/Mevlana/Farabi) bölüm koordinatörümüz Dr. Öğretim Üyesi Ezgi ÖREN olup konu ile ilgili detaylı bilgiyi kendisinden alabilirsiniz.