Kamu Yönetimi Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon: Kamu Yönetimi disiplin içinde yer alan konularda, insanlığın ortak akılla oluşturduğu değerler ve evrensel bilim ilkelerinden hareketle katma değeri yüksek faaliyetleri oluşturmak, yaymak ve yaşatmaktır.

Vizyon: Kamu yönetimi bölümünün/Programının vizyonu ,Kamu Yönetimi disiplininin temel konuları ve bunlara bitişik alanlarda, mezunlarına entelektüel derinlik kazandırmanın ötesinde; soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı, disiplinler arası çalışabilmeyi ve ekip çalışmasına yatkın olmayı sağlayarak, Kamu Yönetimi alanında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ve Mezunlar gibi paydaş ilişkilerini geliştirme konusunda 2025 yılına kadar bölgenin en seçkin 3, 2030 yılına kadar ise Türkiye’nin en seçkin 10 bölümü arasında yer almaktır.

Politikalar: Kurumun genel olarak paydaşların görüşleri alınarak (arama konferansları) stratejik amaçları, kalite güvencesi politikası, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı politikaları oluşturulmuşsa da bunlar kalite güvence sisteminin “Planlama -uygulama-izleme- iyileştirme” şeklindeki yansımalardan mahrumdur. Kamu Yönetimi programı özelinde ise Kalite Güvence Sisteminin tanımladığı anlamda eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları henüz birbiriyle ilişkilendirilecek şekilde yapılandırılmamıştır.