Kamu Yönetimi Bölümü

Programa Özgü Ölçütler

  1.  Kamu yönetimi alanının teorilerini benimser ve bu alanda yazılmış bilimsel terminolojiyi etkin bir şekilde kullanır .
  2.  Siyaset bilimi, yönetim bilimi ile kentleşme ve çevre alt alanlarında yazılan yayınları takip eder ve katkıda bulunur 
  3.  Merkezi ve yerinden yönetim unsurları açısından Türk kamu örgütünü iyi bir şekilde tanıma becerisine sahip olur .
  4. Kamu yönetimi ve vatandaş arasındaki ilişkiyi siyasi düzeyde sentezleyebilir ve bu konuda ortaya çıkabilecek sosyal sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir. 
  5. Birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri temelinde toplumsal, bireysel ve siyasi sorunları çoklu bakış açısıyla değerlendirebilir .
  6. Kırsal ve kentsel kalkınma açısından proje üretme ve mevcut araştırmalara görüş belirtme yeteneğine sahip olur .
  7. Proaktif bakış açısıyla stratejik kararlarda yönetim teorilerini ve ilkelerini kullanabilir .
  8. Örgüt içi davranışları anlayabilme, yorumlayabilme ve yönetebilme yetisine sahip olur.