Kamu Yönetimi Bölümü

Program Öğrenme Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

ÖA1: Öğrenci kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının hukuki ve idari yapılarının gerektirdiği nitelikte destek sağlayacak kuramsal ve olgusal bilgiye sahiptir.

ÖA2: Öğrenci toplumun karşılaştığı kentsel, çevresel ve siyasal sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek kuramsal ve olgusal bilgiye sahiptir.

Beceri

Bilişsel, Uygulamaları

ÖA3: Öğrenci öğrenim sürecinde edindiği bilgileri, bilimsel yöntemlerle analiz edebilme, eleştirel gözle değerlendirebilme, sahaya uyarlayabilme ve çözüm üretebilme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

ÖA4: Öğrenci kamu yönetimi ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde planlayabilme, bilgi ve uygulamaları bireysel ve ekip düzeyenindeki etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme yetkinliğine sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

ÖA5: Öğrenci kamu yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

ÖA6: Öğrenci alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme yetkinliğine sahiptir

ÖA7: Öğrenci, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izleyip kullanabileceği yöntem bilgisine sahiptir

ÖA8: Öğrenci sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, sanatsal ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığa sahiptir

Alana Özgü Yetkinlik

ÖA9: Siyasal, Kentsel, Hukuksal ve İdare ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir.