Kamu Yönetimi Bölümü

Eğitim Amaçları

Kamu Yönetimi Program Eğitim Amaçları şunlardır:

PEA1: Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının yönetsel veya idari pozisyonlarında çalışabilirler.

PEA2: Program mezunları yurt içinde ve yurt dışında lisansüstü eğitim olarak akademik kariyer yapma imkanına sahiptirler.

PEA3: Kamu yönetimi disiplini çerçevesinde alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, evrensel etik değerler ışında ve bilimsel yöntemlerle değerlendirerek toplumsal problemlere çözüm üretme yeteneği kazanırlar.

PEA4: Yaşam boyu öğrenme bilinciyle; sanatsal, kültürel ve entelektüel gelişmeleri yakından izleyerek, akademik ve kişisel gelişim yeteneği kazanırlar. 

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

1- Kamu Yönetimi program amaçlarının sektörel/merkezi yönetim/yerel yönetim gerçeklerle uyumlu
olduğunu düşünüyor musunuz?
2- Kamu Yönetimi eğitim amaçlarının sektörel/merkezi yönetim/yerel yönetim gerçeklerle uyumlu
olduğunu düşünüyor musunuz?
3- Kamu Yönetimi müfredatındaki derslerin sektörel/merkezi yönetim/yerel yönetim gerçeklerle
uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz?
4- Kamu Yönetimi bölümü ile sektör/merkezi yönetim/yerel yönetim arasındaki işbirliği alanları
nelerdir? İşbirliğine dönük neler yapılabilir?

Bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bölüm başkanına mail olarak iletebilirsiniz:
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Salih Börteçine AVCİ
Mail: savci@atauni.edu.tr