Kamu Yönetimi Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon; Kamu Yönetimi disiplin içinde yer alan konularda, insanlığın ortak akılla oluşturduğu değerler ve evrensel bilim ilkelerinden hareketle katma değeri yüksek faaliyetleri oluşturmak, yaymak ve yaşatmaktır.

Vizyon: Kamu yönetimi bölümünün/Programının vizyonu ,Kamu Yönetimi disiplininin temel konuları ve bunlara bitişik alanlarda, mezunlarına entelektüel derinlik kazandırmanın ötesinde; soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı, disiplinler arası çalışabilmeyi ve ekip çalışmasına yatkın olmayı sağlayarak, Kamu Yönetimi alanında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ve Mezunlar gibi paydaş ilişkilerini geliştirme konusunda 2025 yılına kadar bölgenin en seçkin 3, 2030 yılına kadar ise Türkiye’nin en seçkin 10 bölümü arasında yer almaktır.

Değerler: Üniversitenin ve özellikle Fakültenin benimseyip kabul ettiği değerler bölümün referans değerleri olarak kabul edilmektedir.