Kamu Yönetimi Bölümü

Program Öğrenim Amaçları

Öğrenim Amaçları

Bilgi

ÖA1–Öğrenciye kamu ve özel sektörde karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alıp çözümlere katkıda bulunabilecek bilgi, deneyim ve özgüveni kazandırmak,

Beceri / Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği/ Öğrenme Yetkinliği

ÖA2
Öğrenciye öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri bilimsel yöntemlerle analiz edebilme, eleştirel gözle değerlendirebilme, karmaşık problem ve konulara uyarlayabilme, kanıta ve araştırmalara dayalı alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme yeteneği kazandırmak.

ÖA3– Kamu yönetimi ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak bunları planlayabilmesini, bilgi ve uygulamaları bireysel ve ekip halinde yürütebilmesini, geliştirebilmesini, etkinliklere dönüştürebilmesini ve paylaşabilmesini sağlamak.

Öğrenme Yetkinliği

ÖA4–Öğrenciye kendi mesleki gelişimini ve kariyerini planlayıp yönetebileceği deneyimler kazandırmak,

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

ÖA5–Öğrenciye etkin iletişim yeterliliğine sahip olabilme; alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme yetkinliğini kazandırmak

ÖA6-Öğrenciye, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izleyip kullanabileceği yöntem bilgisi kazandırmak,

Alana Özgü Yetkinlik

ÖA7–Öğrenciye sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık kazandırmak,

ÖA8Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma yetkinliğini kazandırmak.

BİLGİ

Kuramsal-Olgusal

ÖA1

BECERİLER

Bilişsel-Uygulamalı

ÖA2, ÖA3

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

ÖA2, ÖA3

Öğrenme Yetkinliği

ÖA2, ÖA3, ÖA4

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

ÖA5, ÖA6

Alana Özgü Yetkinlik

ÖA7, ÖA8