Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 başlıklı Erasmus+ projesi desteklenmeye hak kazandı

Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 başlıklı Erasmus+ projesi desteklenmeye hak kazandı

Atatürk Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ve bölgesel koordinatörlüğü sürdüreceği Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 başlıklı Erasmus + Projesi, AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Erasmus + KA154 kapsamında Atatürk Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Sivil Yaşam Derneği’nin paydaşlığında hazırlanan “Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0” Projesi ile 2023 yılında ilan edilen “Avrupa Beceri Yılına’’ somut katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğr. Gör. Alaeddin Türkmen koordinatörlüğünde yürütülecek proje ile gençlerin kariyer planlama süreçlerinin desteklenmesi, teknoloji transfer ofislerinin ve kariyer merkezlerinin daha etkin tanıtılması ve gençlerin kariyer planlama süreçlerine yönelik politika önerilerini sunmaları sağlanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda proje kapsamda, yedi bölgesel çalıştayın yanı sıra bir de ulusal zirve düzenlenecektir.

Doğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı, Bölgesel Koordinatör olan Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek

Atatürk Üniversitesi adına projenin eş koordinatörlüğünü Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Neslihan KULÖZÜ UZUNBOY ile Öğrenci Dekanlığı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meral OLTULU tarafından sürdürülecek projenin Doğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı, yaklaşık 30 üniversite öğrencisinin katılımıyla Atatürk Üniversitesinde 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Kariyer ve girişimcilik topluluklarının kurulmasını ve/veya kapasitelerinin artırılmasını, bir elektronik öğrenme modülü ile kariyer planlama fırsatların aktarılmasını da hedefleyen proje faaliyetlerinin ardından, proje kapsamında Ankara’da bir kapanış zirvesi gerçekleştirilecek. Elde edilen somut çıktılar ve politika önerileri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetkilileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ilgili komisyonlarda görevli milletvekillerine sunulacak.

Proje ile beceri uyumsuzluğunun azaltılması, gençlerin ders dışı kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve üniversiteler arası ortak çalışma kültürünün oluşturulması gibi çıktılarında elde edilmesi beklenmektedir.