Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalıştaylar

Yeni Nesil Üniversite Vizyonu Çerçevesinde Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesi Çalıştayı

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üç aşamalı olarak gerçekleştirilen ‘Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesi Çalıştayı‘, Atatürk Üniversitesi mezunlarının mezun oldukları üniversitesine aidiyetlerini artırmak, mezun oldukları üniversitenin ilgili bölümü, diğer akademik ve idari birimleri ile kariyer merkeziyle arasındaki ilişkilerinin sürdürülebilir olmasına yönelik içerik, görüş ve önerilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.