Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ulusal Staj Programı

Ulusal staj programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve yürütülen, deneyim sahibi olmak isteyen öğrencilerle kurumları buluşturmayı hedefleyen bir programdır.

Lisans programlarında 2.,3. ve 4. sınıflardan, ön lisans programlarında 1. ve 2. sınıflardan (ortalaması 4 üzerinden 2 olan) öğrenciler programa başvurabilirler. Başvurular kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Üniversitelerde, programın yürütülmesinden sorumlu birimler kariyer merkezleridir. Kariyer merkezleri, belge kontrol sürecini yönetme ve üniversite içi birimler için öğrencilere teklif gönderme süreçlerinden sorumludur. Üniversite dışı kurumlar, öğrencilere teklifleri kendi sistemleri üzerinden göndermekte ve kariyer merkezlerinin bu sürece herhangi bir müdahalesi söz konusu olmamaktadır.

Programa başvuru sağlayan öğrenciler, yükledikleri belgeler ve birtakım özellikleri dolayısı ile sistem tarafından puanlanmaktadırlar. Teklif gönderme sürecinde öğrencilerin isim ve üniversite bilgileri, şeffaflık ilkesi gereğince görülmemekte ve öğrenciler puanlarına göre sıralanmaktadırlar.

Programa başvuru sağlayan her öğrenci için teklif alma garantisi söz konusu değildir. Her kurum kendi kontenjanını belirlemekte ve o kadar sayıda öğrenciye teklif göndermektedir. Aynı şekilde kariyer merkezleri de, üniversite için belirlenen kontenjan sınırları içerisinde üniversitenin çeşitli birimleri için öğrencilere teklif göndermektedir. Dolayısıyla, zorunlu stajı olan öğrencilerin staj yapacakları kuruma başvuru yapmaları öncelikle kendi sorumluluklarındadır, bu öğrencilerin herhangi bir ayarlama yapmaksızın Ulusal Staj Programından teklif beklemeleri, kontenjan kısıtı nedeniyle zaman kaybına yol açabilmekte hatta teklif almamaları durumunda zorunlu stajları tehlikeye düşebilmektedir.

Staja kabul edilen öğrencilerin sigortaları kendi üniversiteleri tarafından yapılmakta, staj ücretleri ise stajı yaptıran kurum tarafından ödenmektedir. 

Ulusal staj programından yararlanabilmek için Kariyer Kapısı (cbiko.gov.tr) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.