Müzik Bilimleri Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ahmet Selim Doğan
Solo Şarkı Şan Anasanat Dalı
E-Postasdogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5119) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atattürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Postahtsumbullu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5120) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Bilimleri Bölümü, 2000
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü, 2002
 • Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2005
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yaylı Sazlar Anasanat Dalı, 2010
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Yaylı Sazlar Anasanat Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özgür Sadık Karataş
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Postaozgursadik.karatas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enstruman Yapım, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzikoloji, 1999
 • Doktora, Marmara Üniversitesi, Türk Din Mûsikîsi, 2007
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Müzik Bilimleri, 2008
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Müzik Bilimleri, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Emrah Lehimler
Solo Şarkı Şan Anasanat Dalı
E-Postaemrah.lehimler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5108) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, 2010
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ferhat Çelikoğlu
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Postaferhat.celikoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5112) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği,
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü , Müzikoloji,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Koray Çelenk
Yaylı Sazlar Anasanat Dalı
E-Postakoraycelenk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5455) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 1998
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Yaylı Sazlar Anasanat Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2001
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2010
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yaylı Sazlar Anasanat Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Can Pelikoğlu
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Postamehmetcan.pelikoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5111) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, 1993
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1998
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 2007
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şevki Özer Akçay
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Postasoakcay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5406) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi, 2011
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Vefa Terzioğlu
Kompozisyon Anasanat Dalı
E-Postavefa.terzioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5110) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Conservatoire Nationale Région de Grenoble (France), Müzikoloji/Kompozisyon, 2003
 • Öğretim Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi Müzik Teknolojisi Ana Sanat Dalı, Müzikoloji/Kompozisyon, 2005
 • Doktora, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Müzikoloji/Kompozisyon, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Yavuz Şen
Kompozisyon Anasanat Dalı
E-Postayavuzsen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5115) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Programı, 1994
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Bölümü, 1998
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2011
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Müzik Bilimleri Bölümü, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Yılmaz Kahyaoğlu
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Postayilmazk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5114/ 5005) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
 • Doktora, İnönü Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojisi, 2011
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2011
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Müzik, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Aras
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Postatuncay.aras@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5405) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Semih Okcu
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Postasemih.okcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5350) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ahmet Alumur
Piyano ve Arp Anasanat Dalı
E-Postaahmet.alumur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim