Müzik Bilimleri Bölümü

Bitirme Projeleri

Müzik Bilimleri Bölümü’nde lisans tezi olarak yürütülen çalışmalardan yapılan yayınlar

Akçay, Ş. Ö., & Kızılyıldız, V. (2022). Gençlik Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri’nde verilen çalgı eğitiminin karşılaştırmalı incelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 7(2), 212-240. https://doi.org/10.31811/ojomus.1208657 

Akçay, Ş. Ö., & Sürmeli, Ö. (2022). Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinin Covid-19 pandemisi sürecindeki uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 648-668. https://doi.org/10.21666/muefd.1009210

Karataş, Ö. S., & Deryalı, Y. (2022). Kemânî Sarkis Efendi’nin rast eserleri örnekleminde kanto formu üzerine bir inceleme. Social Sciences Studies Journal, (97), 1490-1499. https://doi.org/10.29228/sssj.62083  

Akçay, Ş. Ö., & Erden, E. (2020). Türkiye’de müzik beğenisi üzerine yapılmış olan akademik çalışmaların bibliyografik yöntemle incelenmesi. Sanat Dergisi, (36), 117-134. https://doi.org/10.47571/ataunigsfd.763079

Şen, Y., & Ünal, E.(2019). 8. sınıf öğrencilerinin müzik dersi öğretim programında yer alan müzik türlerini dinleme durumlarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67), 788-800. https://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3765

Akçay, Ş. Ö., & Karaaslan, S. (2018). Joe Satriani’nin “ASIK VEYSEL” adli eserinin müzikal özelliklerinin incelenmesi. Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi, 3(3), 46-69. https://doi.org/10.31811/ojomus.504507

Şen, Y., & İnanıcı, M. (2016). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin müzik tercihleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 1019-1029. 

Müzik Bilimleri Bölümü’nde 4 sınıf öğrencileri, Diploma Çalışması dersi kapsamında, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak yaptıkları müzikolojik bir araştırmayı, tez formatında sunmaktadırlar. Tezler bölüm ve fakülte arşivinde saklanmakta olup, yakın zamanda tamamlanması planlanan dijital dönüşüm çalışması sonucunda bu sayfadan da  erişime açılacaktır.